De psychologen

De psychologen

Laura Zon


Laura Zon, GZ-psycholoog/Psychotherapeut, BIG registratienummer: 89918076225/19918076216, AGB: 94017120

“Each person in his psychic complexity is a masterpiece” – Joyce Mc Dougall

 

In een therapie vind ik het belangrijk dat je je op je gemak voelt zodat je de ruimte voelt om jezelf beter te leren kennen. Iedere therapie is een unieke zoektocht naar het herstellen van contact met jezelf. Een goede samenwerking is daarbij essentieel. Ik sta authentiek, oprecht, meelevend en eerlijk in het behandelcontact.

 

Sinds 2007 werk ik als psycholoog, met veel plezier en enthousiasme. In 2001 ben ik afgestudeerd als Ontwikkelingspsycholoog, waarna ik ben gaan werken bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, als docent, onderzoeker en coördinator. Een inspirerende werkomgeving waarin creativiteit en ontwikkeling centraal hebben gestaan.

Sinds 2011 ben ik helemaal overgegaan naar de Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen diverse organisaties heb ik ervaring opgedaan met allerlei vormen van uitingen van psychische problematiek. Ik ben opgeleid als GZ Psycholoog en Psychotherapeut.

Binnen kortdurende behandelingen werk ik klachtgericht vanuit een Cognitief Gedragstherapeutisch kader. Bij de psychotherapeutische trajecten, die vaak langer duren, werk ik vanuit de Affect Fobie Therapie, Schematherapie, Cliëntgerichte therapie en Psychoanalytische therapie.

In 2014 zijn we Psychologenpraktijk Wittevrouwen gestart. Sinds 2022 bieden we naast behandelingen in de basis ggz ook trajecten in gespecialiseerde ggz aan. Ik ben blij dat ik met enthousiaste en betrokken collega’s mag werken. Zowel in de bedrijfsvoering en missie van onze praktijk als inhoudelijk in de behandelingen merk ik dat we elkaar scherp houden en inspireren. Ik weet zeker dat dit doorwerkt in onze psychotherapieën.    

Pien Kant-Van Elk en Lisette Meijer zijn niet meer werkzaam in onze praktijk.

Op onze nieuwe website kan je meer lezen over onze psychologen Eva Broomans, Niels Born, Esther Pas en Jobbe Leeuw. www.psychotherapiewittevrouwen.nl