Depressie

Depressie

De meeste mensen hebben wel eens een periode waarin het wat minder gaat. Je voelt je niet zo lekker in je vel, bent meer vermoeid. Vaak zijn er dan dingen die spelen, waar je je druk om maakt, waar je over nadenkt. Meestal gaat het piekeren en het rot gevoel vanzelf over. Maar als dit langer aanhoudt, meer dan twee weken dan kan er sprake zijn van een depressie.


De symptomen:


 • aanhouden van sombere gevoelens
 • verlies van interesse, niet meer kunnen genieten
 • het gevoel te kort te schieten
 • schuldgevoelens
 • geheugen en concentratieproblemen
 • slaapproblemen
 • eetproblemen (te weinig of juist te veel eten) en gewichtsvermindering of juit gewichtstoename
 • vermoeidheid, gebrek aan energie
 • suïcidale gedachten


Een depressie grijpt sterk in op het dagelijkse functioneren. Mensen met depressiviteit geven aan dat ze moeite hebben om uit bed te komen, kunnen nergens van genieten, hebben de neiging niets meer te willen ondernemen, zich slecht kunnen concentreren, dingen vergeten, geen zin meer hebben om sociale activiteiten te ondernemen en geen zin meer in seks hebben. Een depressie ontstaat vaak na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Dit komt een negatieve gebeurtenis zijn (verlies van een dierbare of verlies van baan) of een positieve gebeurtenis (geboorte van een kindje).


Er zijn in Nederland ongeveer 160.000 mensen per jaar die leiden aan een depressie. Een depressie heeft grote gevolgen voor het welbevinden. Het leidt tot beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren.


Het beloop van een depressie is wisselend en grillig. De duur en ernst variëren per persoon. Een ‘depressieve episode’ duurt gemiddeld 8 maanden. Maar dit kan sterk variëren. De kans op terugval is groot (ongeveer 40%). Er zijn tegenwoordig echter passend psychologische behandelingen die zowel ingaan op de klachten en symptomen als op het voorkomen van een terugval.


Bij een depressie worden verschillende stadia beschreven. Hoe eerder je ingrijpt des te groter en sneller de kans op ‘genezing’. Vroege signalen van een depressie zijn dat je het gevoel hebt niet lekker in je vel te zitten. Je voelt je meer en langer somber dan normaal. Daarnaast kan je gevoelens van onmacht, leegte of minderwaardigheid ervaren, met daarbij samengaande negatieve gedachten. Dit uit zich vaak in dat je  onzekerder voelen of geen beslissingen kunnen nemen. Mensen beschrijven vaak een chronische labiliteit. Dat wil zeggen dat je snel moet huilen of dat je voelt je juist onverschillig of afgevlakt.  Dit kan er weer toe leiden dat je minder zin hebt om dingen te ondernemen of te gaan doen. In ieder geval dat je minder kan genieten van dingen die je voorheen leuk of prettig vond.

In andere gevallen melden mensen lichamelijk klachten die als vroegsignalen van depressie kunnen gelden. Als hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, darmproblemen, slaapproblemen, problemen met slapen en eetproblemen. Daarbij kan het zijn dat je last hebt van verminder concentratievermogen, vergeten van dingen of je verliest de draad van een gesprek. Je voelt je wat minder aanwezig. Soms kan dit leiden tot meer gebruiken van alcohol, drugs of andere middelen om niet te hoeven voelen.


Behandeling van depressie

Een depressie wordt soms wel beschreven als een ziekte. Dit betekent dat het iedereen kan overkomen en dat het grote invloed heeft op iemands functioneren. Er zijn adequate en goede psychologische behandelingen voor depressie. In de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie worden drie vormen van behandeling beschreven:


 • Eerste stap interventie, waarin mensen worden voorgelicht over depressie en waarbij mensen begeleid worden aangezet tot activering en meer beweging. Daarnaast worden er een aantal gesprekken geboden gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie.
 • Psychologische interventies gericht op probleemoplossende therapie en kortdurende Cognitief Gedragstherapeutische behandeling.
 • Behandeling met medicijnen


Bij Psychologenpraktijk Wittevrouwen Utrecht helpen we je graag met je depressieve klachten. Deze zijn in de meeste gevallen goed te behandelen. We vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar de ontstaansfactoren en onderzoeken welke gedrags- en gedachtenpatronen je depressieve klachten in stand houden. We kijken samen hoe je de activiteiten die belangrijk voor je zijn weer op kan pakken, dit leidt vaak tot hernieuwde energie en een afname van je somberheidgevoelens.