Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie

Een belangrijk uitgangspunt in deze therapie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene te doen, wat hij werkelijk wil. Als je je daarin om de een of andere reden belemmerd voelt, kunnen psychische problemen ontstaan. Daarbij kan sprake zijn van het gevoel dat je verwijderd bent van jezelf. Het oplossen van problemen gaat beter wanneer je in contact bent met jezelf.


Je weet veelal zelf wel wat en hoe je wilt veranderen. In de therapie gaan we samen zoeken naar hoe dit werkelijk zit. Je werkt dan vooral vanuit wat je samen tegenkomt in dit zoekproces en vaak ook vanuit wat je ervaart binnen de therapeutische relatie.


Deze vorm is sterk inzichtgevend. Het idee is dat als je meer gaat accepteren en waarderen wie je bent, je psychische klachten ook afnemen. Juist omdat deze vorm van therapie zo sterk gericht is op het oprecht zoeken naar wat je ervaart, wie je bent en wat belangrijk voor je is en omdat de therapie erop gericht is zo sterk samen te werken, blijkt deze therapie effectief. Cliëntgerichte therapie legt de nadruk op authenticiteit, empathie en respect. Het is wetenschappelijk aangetoond dat psychologen die deze kwaliteiten hebben ontwikkeld het meest effectief zijn.