Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals jij die wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je invloed hebt om je eigen leven vorm te geven.


Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.


Bij oplossingsgericht werken kijk je vooruit naar wat je wel wilt in de toekomst . Bijvoorbeeld: als je niet meer zo veel piekert, houd je veel tijd over. Waar wil je die aan besteden? Wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken? Het is gebleken dat deze vorm van therapie veel voordelen heeft: hij duurt meestal kort (3 à 4 gesprekken gemiddeld), de sfeer van de gesprekken is licht, cliënten voelen zich erg serieus genomen, het geeft hoop en het zelfvertrouwen neemt toe.


Inhoud & doel van de behandeling

Eerst bepaal je samen met de therapeut jouw doel (de gewenste toekomst) en zal je, op basis hiervan samen met de therapeut naar oplossingen zoeken. Je voert dan de stappen uit om er te komen. Je wordt gevraagd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, waarbij de therapeut je helpt om de situaties vanuit verschillende kanten te bekijken. De therapeut blijft als het ware steeds een stapje achter jou staan. Jij bepaalt zelf wanneer het doel bereikt is.


Doelgroep

Oplossingsgerichte therapie is toepasbaar voor alle cliënten, ongeacht de leeftijd. Wel is het van belang dat je een doel hebt waaraan je wilt werken. Het wordt onder andere toegepast bij mensen met depressie, alcoholmisbruik, posttraumatische stressstoornis en andere angststoornissen. Het wordt toegepast bij kinderen, in groepstherapie, in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, bij management en coaching, in het onderwijs en bij mediation.


Wat komt er aan de orde?

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat jij zelf de expert bent op het gebied van jouw eigen leven. De therapeut helpt je door middel van het stellen van vragen om erachter te komen wat jouw doel is en hoe je jouw doel kunt bereiken. Daarbij zal hij/zij vooral in gaan op uitzonderingen (Wanneer was het probleem er minder of niet?) en op jouw kracht (Hoe is je dat gelukt?, Hoe heb je die zware tijd vol gehouden?).


De therapeut zal aan het eind van het gesprek suggesties meegeven om thuis toe te passen. Je bent vrij om die wel of niet op te volgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 'Doe eens meer van hetzelfde', 'Onderzoek eens wat je in elk geval wilt houden zoals het is' of 'Doe eens een dag alsof je jouw doel al bereikt hebt, en let op wat er anders is'. Ook wordt er regelmatig geëvalueerd hoe ver je bent met het bereiken van jouw doel.


Oplossingsgerichte therapie duurt over het algemeen kort. Gemiddeld zijn er drie tot vier sessies. Iedere sessie wordt in principe gezien als de laatste sessie. Beëindiging van de therapie gaat altijd in overleg. Je bepaalt zelf de frequentie. Dat kan van wekelijks tot eens in de drie maanden.