e-health /behandeleffecten

E-health toepassingen en meten van behandeleffecten

E health

Sinds 1 januari 2018 integreren wij in onze behandelingen een deel van de behandeling online. Dit houdt in dat je kunt inloggen in een eigen 'behandelportaal'. Modules die onder anderen beschikbaar zijn: psycho-educatie over Cognitieve Gedragstherapie, Uitleg G-schema (Cognitieve Gedragstherapie), G-schema en Positief dagboek.

Binnenkort is het ook mogelijk om te mailen en documenten uit te wisselen binnen een beveiligde omgeving (zoals het behandelplan en een eventuele doorverwijzing).


Meten van behandeleffecten

Binnen onze praktijk vinden wij het bijhouden van de effecten van de behandeling erg belangrijk. De duur van de behandeling in dagen van aanmelding tot afronding van de behandeling wordt gemeten. Wij zullen elke sessie beginnen met een samenvatting en reflectie op de sessie die we daarvoor hebben gehad zodat we goed aangesloten blijven bij hoe je in de tussentijd hebt gewerkt aan de behandeldoelen of wat je hebt beleefd in de dagelijkse praktijk.

Door middel van twee vragenlijsten meten wij het effect van de behandeling. Bij start van de behandeling en bij het einde (en waar nodig in de tussenevaluatie) nemen wij de SQ48 af. Dit is een landelijk erkend meetinstrument om algemene psychopathologie te meten. Tijdens de tussenevaluatie nemen wij de ORS en SRS af. Dit zijn twee korte vragenlijsten waarmee wij meten hoe het met je gaat en waarmee wij meten in hoeverre je tevreden bent over de behandeling. Ervaringen over de behandeling nemen wij aan het einde van de behandeling af met behulp van de CQ Index. Daarnaast vragen wij je om schriftelijke feedback aan het einde van de behandeling. Als je akkoord bent, publiceren wij deze feedback op onze website.