Werkwijze en behandeltraject

De werkwijze en het behandeltraject bij Psychologenpraktijk Wittevrouwen Utrecht

Het behandeltraject en de werkwijze

Na je aanmelding via onze website, nemen we per e-mail contact met je op om een intakegesprek te plannen met een van de psychologen. Het is belangrijk dat je een verwijsbrief mee hebt van de huisarts. Hierin moet vermeld staan dat er sprake is van een DSM-IV-TR stoornis en dat het gaat om een verwijzing voor de basis ggz.

Verder hebben we voor in je dossier je BSN nummer, polisnummer van je verzekering en het nummer van een identiteitsbewijs nodig (rijbewijs, id-kaart of paspoort).


In het kort wordt onze werkwijze gekenmerkt door:

1: Diagnostiek

2. Behandeladvies en psycho-educatie

3. De behandeling

4. De tussenevaluatie

5. teruvalpreventieplan en eindevaluatie


Diagnostiek

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarbij het draait om het in kaart brengen van de psychische klachten en een mogelijke verklaring van deze klachten. Dit gesprek dient als basis voor het behandelplan dat we in het tweede of derde gesprek bespreken.

Bij onze behandeling vinden wij het belangrijk dat we duidelijke doelen formuleren en wij willen goed begrijpen waar de klachten vandaan komen. In sommige vallen is dat niet noodzakelijk en kan je direct doelgericht en praktisch aan de slag.


Behandeladvies en psycho-educatie

Tijdens het bespreken van het behandelplan, geven wij een gericht advies voor het aantal gesprekken dat we gaan voeren en over de behandelmethode die zal worden ingezet. Wij starten met psycho-educatie.

De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht een veel gebruikte 'evidence based' behandelmethode die wij toepassen binnen onze praktijk is cognitieve gedragstherapie.


De tussenevaluatie

Halverwege de behandeling vindt er een tussenevaluatie plaats waarin we kijken naar effectiviteit van de behandeling, we monitoren de psychische klachten en evalueren de samenwerking (door middel van de ORS en de SRS).


Terugvalpreventieplan en eindevaluatie

Het laatste deel van de behandeling ga je verder met de nog niet behaalde doelen, stel je een terugvalpreventieplan op en vindt er een eindevaluatie plaats.


Samenwerking met naasten

We vinden het belangrijk om de mogelijkheid te bieden dat onze cliënten hun naasten kunnen betrekken bij de behandeling en het behandelproces. BIj aanvang en tijdens een lopende behandeling wordt dit met de cliënten besproken. 


'Evidence based’ behandelen

Binnen onze praktijk werken wij volgens de richtlijnen van het Trimbos en werken wij gebaseerd op de richtlijnen van geprotocolleerd werken (‘Protocollaire behandeling in de GGZ’ van Keijsers et al. (2013). Zodoende werken wij in de Basis GGZ voornamelijk gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie, inclusief Acceptance and Commitment Therapie. Indien er sprake is van traumagerelateerde problematiek zetten we EMDR in. Deze behandelmethoden worden vergoed door zorgverzekeraars in Nederland.


Zorgstandaarden

Binnen ons gehele behandelaanbod passen wij de kwaliteitstandaarden binnen de ggz en multidsciplinaire richtlijnen toe. Voor de cliëntversies kunt u kijken op www.thuisarts.nl. Daarnaast hebben we beschreven per psychische klacht wat de richtlijnen voor behandeling zijn op de website.