Verwijzingen en partners in samenwerking

Verwijzingen en partners in samenwerking

Verwijzers

Binnen de basis GGZ wordt behandeld op basis van een verwijzing van een huisarts of bedrijfsarts. Op de verwijzing van jouw arts moet in ieder geval vermeld staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ en indien mogelijk de diagnose waar de arts aan denkt (bijvoorbeeld Stemmingsstoornis of Angststoornis).


Informatie uitwisseling en samenwerking verwijzers/huisartsenpraktijken

Na het  bespreken van het behandelplan en behandeladvies maken wij een brief voor de verwijzer met daarin informatie over de diagnose, behandeldoelen en behandeladvies/methode. Na het afsluiten van jouw behandeling maken wij een eindbrief voor de verwijzer met daarin beschrijving van het behandelverloop en resultaat van de behandeling.

Tijdens de behandeling nemen wij contact op met de huisarts als er sprake is van (mogelijke) suïcidaliteit, bij het overwegen van medicatie, bij een plotselinge verandering of oplopende klachtenpresentatie en bij een doorverwijzing naar gespecialiseerde GGZ. We stemmen het behandelbeleid af zodat er eenduidigheid is in aanpak van psychische klachten. Daarnaast bespreken we de klachten en huidige situatie zodat er optimale zorg wordt geboden. Wij zullen altijd om akkoord vragen of wij contact op mogen nemen met de huisarts en je op de hoogte stellen van de uitwisseling van informatie.

Met de praktijkondersteuners binnen de huisartsenpraktijken in de wijk waarin onze praktijk is gevestigd stemmen we de aansluiting van zorg af, zodat verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk gestroomlijnd en passend zijn en blijven. Indien nodig dragen wij zorg over en verzorgen we een overdracht.


Samenwerking collega instellingen

Met collega praktijken in gespecialiseerde GGZ werken we met name samen op gebied van doorverwijzingen. We hebben regelmatig overleg over wachttijden bij collega praktijken die psychotherapeutische behandelingen verzorgen. Indien nodig verzorgen we een overdracht.


Met wijkteams hebben we nog weinig tot geen contact.