Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

De psychologische zorg wordt ingedeeld in drie categorieën:

 

  • Basis GGZ – de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ
  • Specialistische GGZ – psychotherapeuten en GGZ instellingen

 

Verwijzing via de huisarts

Verwijzing voor behandeling in de GGZ verloopt via de huisarts. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de screening van psychische klachten. De POH-GGZ stuurt na overleg met de huisarts patiënten door naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ als de klachten zwaarder of complexer zijn en voldoen aan criteria van de DSM. De huisarts kan een zorgverlener adviseren, maar je bent zelf vrij om te kiezen bij welke zorgverlener binnen de Generalistische Basis GGZ je in behandeling wilt gaan.

 

Vergoeding

Psychologenpraktijk Wittevrouwen is een psychologenpraktijk voor de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig/ernstige stoornissen. De hulp is praktisch en klachtgericht. Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt afhankelijk van de ernst van de problematiek onderscheid gemaakt tussen verschillende zorgproducten: een korte, middel of intensieve behandeling. In het intakegesprek zal er een inschatting gemaakt worden voor welk zorgproduct je in aanmerking komt. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel zal de behandeling verrekend worden met het wettelijke eigen risico van €385 per jaar. Het eerste deel van de behandeling betaal je dus zelf. Als je eigen risico al is verrekend met andere zorg die je dit jaar hebt gekregen, kost de behandeling je niks. Informeer bij je verzekering wat dit voor jou betekent.


Op basis van de intake en diagnostiek zal worden ingeschat welk behandelpakket het meest passend is.


Indien je een afspraak afzegt < 24 uur, dan zijn wij genoodzaakt om de helft van het maximumuurtarief in rekening te brengen, €52,50.

 

Psychologenpraktijk Wittevrouwen Utrecht heeft contracten met een gedeelte van de zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben. Let op: de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben vergoeden een gedeelte van de behandeling. 


Contracten zorgverzekeraars

Psychologenpraktijk Wittevrouwen Utrecht werkt voor cliënten die zijn gestart met de behandeling voor 1 januari 2019, in sommige gevallen met voorschotfacturen. Volgens art. 8.6 van de Regeling van de NZA vindt facturering plaats nadat de behandeling is afgesloten of gestaakt. Als wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars is het toegestaan tussentijds een voorschotfactuur te sturen. Deze voorschotten worden dan bij de eindfactuur verrekend. Je krijgt aan het einde van de behandeling de vergoeding van de zorgverzekeraar.